Toetsbanken voor MapleTA bij Candiensten

 Update aug. 2010

 

De toetsbanken die bij de classes van Candiensten draaien, maken gebruik van gemeenschappelijke plaatjes. Mochten er onverhoopt nog plaatjes ontbreken of als er iets niet goed werkt, geef dan even een bericht aan Metha Kamminga
Tussen haakjes staat het aantal toets items in de toetsbank.

De toetsbanken kunnen ingeladen worden in versie 2.5 of versie 4 of versie 5 of 6 van MapleTA.

De toetsbanken zijn allemaal nagekeken en uitgetest en voldoen aan hoge kwaliteitseisen (zie ook handleiding MapleTA voor Kwaliteitstips).
Het staat vrij om de toetsbanken te downloaden voor eigen gebruik (het is niet de bedoeling dat deze question banks te gelde gemaakt worden) en we stellen het zeer op prijs als er opmerkingen over komen ter verbetering ervan.
Graag ontvangen we iets (dat uitgetest is) terug wat de lijst kan completeren.
Je naam en opleiding wordt er dan bij vermeld.

Om de toetsbanken te downloaden, klik op betreffende link met de rechtermuisknop en kies voor opslaan als.
De toetsbanken zelf zijn tekstbestanden met extensie .qu.

Zie in de handleiding van MapleTA hoe de question banks binnengehaald moeten worden.
Sommige question banks zijn in de vorm van een course module.
Ook voor het binnenhalen hiervan wrodt verwezen naar de handleiding.

 

Workshop Demo (Course Module) behorend bij de Handleiding Maple Handleiding ToetsItems maken MapleTA7
(hier altijd de meest up to date handleiding. De laatste is van maart 2011.)
Voor een algemene handleiding Maple T.A. klik hier om bijvoorbeeld te weten hoe je Course Modules binnenhaalt.

Algebra 1 (173) behorend bij de cursus Algebra 1 van Wisnet
aangevuld met machten, met dank aan Chris Ultzen van de Hanze Hogeschool Groningen.

Algebra 2 (25) behorend bij de cursus Algebra 2 van Wisnet.

Breuken (95) behorend bij de cursus Breuken van Wisnet aangevuld met breuken met getallen met dank aan Chris Ultzen van de Hanze Hogeschool Groningen.

Financiële wiskunde (25)
Over procenten, rekenkundige rij, meetkundige rij, het getal van Euler en enkelvoudige geldstromen.

Constructies (30) een aantal vragen, meest multiple choice voor de opleiding Bouwkunde van de NHL, Gerald Smilda
Oplegreacties (7) Dit is een Course Module (Question Bank inclusief plaatjes). Zie in de handleiding hoe deze te installeren is ) met open vragen en dynamische plaatjes. Elke keer komen er weer andere getallen in de figuren te staan. Voor de opleiding Bouwkunde van de NHL, Gerald Smilda.

Eenheden (53) vragen waarbij eenheden (zoals kg, m en s, J, W, N enzovoort) een grote rol spelen

Formules invoeren (14) vragen die gebruikt kunnen worden om studenten te leren formules in te voeren met sterretjes, dakjes, deelstrepen, haakjes, decimale getallen, hoofdletters, kleine letters, wortels, exponenten en zo voorts.

Functies (140) met van allerlei vragen over de standaardfuncties aangevuld met logaritmen.

Goniometrie (18) (nieuw) met van allerlei vragen over sinusregel, cosinusregel en de oppervlakte van driehoeken. (Course module)

Landmeten (6) van Bert Kuipers van de Hogeschool In Holland te Alkmaar.

Materiaalkunde (20) van Emiel Kappert, student Universiteit Twente, ten behoeve van de cursus materiaalkunde. Dit is een Course Module (Question Bank inclusief plaatjes). Zie in de handleiding hoe deze te installeren is )

Statistiek (160) vragen over kansberekening en beschrijvende statistiek, aangevuld met de negatief-exponentiële kansverdeling voor wachttijden en betrouwbaarheidsintervallen.Klaar voor versie 4

Stelsels Vergelijkingen (31) (gezipt bestand! Eerst unzippen en daarna controleren of de extensie van het bestand .qu is. Vervolgens inladen bij MapleTA ) stelsels vergelijkingen met twee of drie onbekenden, zowel lineair als niet lineair. De bedoeling is met pen en papier oplossen van de stelsels zonder gebruikmaken van matrixrekening.

DifferentiŽren (120) alle standaardfuncties en alle rekenregels zijn in deze toetsbank vertegenwoordigd, ook het herkennen van grafieken van de afgeleiden. Met veel feed back bij kettingregel, productregel en quotiëntregel.

Integreren (102) onbepaald integreren, bepaald integreren, dubbelintegralen, sommatie met sigmateken, oppervlaktes berekenen.
Faculteit en Binomium van Newton (15)
Laagniveau rekenen (138) Basisschoool-rekensommetjes en Havoniveau-letterrekenen (zie ook bij Breuken en Algebra 1).
Nederlandse Taal (14)
Van Annelies Bon van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Met ook een paar voorbeelden van open vragen over spelling en grammatica van de Nederlandse Taal.

Terug naar Home page Metha Kamminga